KÓŁKO PLASTYCZNE „Plastuś” prowadzi p. Bożena Pytel i p. Barbara Siemieniec. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 5-6 lat, uzdolnione plastycznie. Kształtowanie dzieci poprzez działalność artystyczną jest bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju i edukacji każdego dziecka. Celem kółka plastycznego jest rozwijanie samodzielności, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości na otaczające piękno, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze.