Przedszkole Miejskie – Kółko taneczne

 

Kółko taneczne jest prowadzone przez p. Martę Wojtkowiak. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat uzdolnione muzycznie i tanecznie. Taniec dostarcza dzieciom doznania estetyczne, wyzwala w nich artyzm, sprzyja improwizacji ruchowej, pobudza inwencję twórczą.

 

Realizowane są działania edukacyjne:

- umożliwienie osobistego doświadczenia i przeżywania treści muzycznych i artystycznych;

- dążenie do poczucia jedności muzyki, rytmu, tańca;

- kształcenie orientacji ruchowej;

- usprawnianie całego ciała, wpływ na jego harmonijny rozwój;

- prezentacja umiejętności podczas występów konkursowych i uroczystości przedszkolnych;

 

Dzieci uczestniczące na zajęcia kółka tanecznego obcują z muzyką klasyczną, ludową, nowoczesną. Opanowują układy choreograficzne, biorą udział w zabawach integracyjnych. Współdziałają tworząc „małą orkiestrę” grając na instrumentach perkusyjnych.