Kółko taneczne „Pantofelek” jest prowadzone przez p. Martę Wojtkowiak. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat uzdolnione muzycznie i tanecznie. Taniec dostarcza dzieciom doznania estetyczne, wyzwala w nich artyzm, sprzyja improwizacji ruchowej, pobudza inwencję twórczą.

 

Realizowane są działania edukacyjne:

- umożliwienie osobistego doświadczenia i przeżywania treści  

  muzycznych i artystycznych;

- dążenie do poczucia jedności muzyki, rytmu, tańca;

- kształcenie orientacji ruchowej;

- usprawnianie całego ciała, wpływ na jego harmonijny rozwój;

- prezentacja umiejętności podczas występów konkursowych i

  uroczystości przedszkolnych;

 

*Dzieci uczestniczące na zajęcia kółka tanecznego obcują z muzyką klasyczną, ludową, nowoczesną.

*Opanowują układy choreograficzne, biorą udział w zabawach integracyjnych.

*Współdziałają tworząc „małą orkiestrę” grając na instrumentach perkusyjnych.

 

 

KONKURS

„XVIII Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne”

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS

„Dziecięce Inspiracje Muzyką Klasyczną”

 

Występ z okazji:

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ