Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu działa szereg zajęć dodatkowych oraz kółek zainteresowań dla dzieci a także dla rodziców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami poniżej.

ZAJĘCIA DODATKOWE

W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

JĘZYK ANGIELSKI

GR III - poniedziałek (10:30-11:00), środa (11:00-11:30)

GR IV  -

 

RELIGIA

GR III - poniedziałek (13:30-14:00), czwartek (8:30-9:00)

GR IV  -

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

JĘZYK ANGIELSKI

GR I    - poniedziałek (11:00-11:30), czwartek (11:00-11:30)

GR II  - poniedziałek (11:30-12:00), środa (12:00-12:30)

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

GR III - wtorek (12:00-12:30), czwartek (13:00-13:30)

GR IV  - wtorek (12:30-13:00), czwartek (12:30-13:00)

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mają za zadanie rozwijać możliwości artystyczne dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej;

· wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień

· wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Prowadząca Pani Magda Bagińska – ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej”.

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI

 

KÓŁKO PLASTYCZNE „Plastuś” prowadzi p. Bożena Pytel i p. Barbara Siemieniec. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 5-6 lat, uzdolnione plastycznie. Kształtowanie dzieci poprzez działalność artystyczną jest bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju i edukacji każdego dziecka. Celem kółka plastycznego jest rozwijanie samodzielności, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości na otaczające piękno, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze.

KÓŁKO TEATRALNE „Skrzat” w naszym przedszkolu prowadzą p. Beata Halupczok i p. Ewelina Sławińska. Do kółka zostały wytypowane przez wychowawców dzieci, które spełniają kryteria - poprawną wymowę - dykcję, słuch muzyczny, łatwość zapamiętywania tekstu, zdolności aktorskie, odwagę i chęć występowania.

KÓŁKO TANECZNE „Pantofelek” jest prowadzone przez p. Martę Wojtkowiak. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat uzdolnione muzycznie i tanecznie. Taniec dostarcza dzieciom doznania estetyczne, wyzwala w nich artyzm, sprzyja improwizacji ruchowej, pobudza inwencję twórczą.

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ DLA RODZICÓW

 

KÓŁKO PLASTYCZNE dla rodziców „TWÓRCZY RODZIC”

raz w miesiącu - informacja sms

KÓŁKO TANECZNE dla rodziców i dzieci „AKTYWNY RODZIC”

raz w miesiącu - informacja sms

Już od października powracamy do przedszkola z atrakcyjną ofertą kółek zainteresowań dla dzieci. Szczegółowe informacje będą przekazywane na zebraniach z rodzicami. Serdecznie zapraszamy chętne dzieci do udziału w kółku teatralnym, tanecznym oraz plastycznym. A rodziców na zajęcia "Twórczy rodzic" podczas których będziemy działać artystycznie na rzecz placówki oraz "Aktywny Rodzic" w trakcie których wraz z dziećmi będziemy dobrze się bawić i rozwijać zdolności muzyczno-taneczne.