Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu działa szereg zajęć dodatkowych oraz kółek zainteresowań dla dzieci a także dla rodziców. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami poniżej.

ZAJĘCIA DODATKOWE

W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

RELIGIA

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mają za zadanie rozwijać możliwości artystyczne dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej;

· wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień

· wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Prowadząca Pani Magda Bagińska – ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej”.

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ DLA DZIECI

 

KÓŁKO TEATRALNE „Skrzat” w naszym przedszkolu prowadzą p. Beata Halupczok i p. Ewelina Sławińska. Do kółka zostały wytypowane przez wychowawców dzieci, które spełniają kryteria - poprawną wymowę - dykcję, słuch muzyczny, łatwość zapamiętywania tekstu, zdolności aktorskie, odwagę i chęć występowania.

 

KÓŁKO MATEMATYCZNE 

 

KÓŁKO CZYTELNICZE

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ DLA RODZICÓW

 

KÓŁKO PLASTYCZNE dla rodziców „TWÓRCZY RODZIC”

- informacja sms

KÓŁKO SPORTOWE dla rodziców i dzieci „AKTYWNY RODZIC”

- informacja sms

Już od października powracamy do przedszkola z atrakcyjną ofertą kółek zainteresowań dla dzieci. Szczegółowe informacje będą przekazywane na zebraniach z rodzicami. Serdecznie zapraszamy chętne dzieci do udziału w kółku teatralnym, tanecznym oraz plastycznym. A rodziców na zajęcia "Twórczy rodzic" podczas których będziemy działać artystycznie na rzecz placówki oraz "Aktywny Rodzic" w trakcie których wraz z dziećmi będziemy dobrze się bawić i rozwijać zdolności muzyczno-taneczne.