Odpłatność

Uchwała nr XXXI/428/14 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom
odpłatność.pdf
Adobe Acrobat Document 85.5 KB

KOMUNIKAT NR 1/2014

w sprawie wprowadzenia czytników rejestrujących pobyt dziecka

w przedszkolach miejskich1. W bytomskich przedszkolach miejskich wprowadza się czytniki rejestrujące czas pobytu dziecka w placówce,


2. W marcu 2014 r.  we wszystkich przedszkolach nastąpi uruchomienie systemu w formie testowej, a od  1 kwietnia 2014 r. w formie funkcjonalnej,
 

3. Oprogramowanie rejestrujące czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie funkcjonowało w oparciu o obowiązujące ustawowe regulacje  prawne oraz przyjęte rozwiązania lokalne w zakresie opłat za przedszkola, z uwzględnieniem zasady bezpłatnego pięciogodzinnego pobytu dziecka na placówce i koszcie 1 zł  za każdą godzinę pobytu powyżej tego czasu (uwzględniając w przyszłości waloryzację świadczeń wynikającą z regulacji prawnej),

 

4.  Wprowadzone rozwiązanie techniczne przyczyni się do faktycznego określenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu z dokładnością minutową, w oparciu o zasadę ekwiwalentności świadczeń wynikającą z kodeksu cywilnego,

5.  Zapis elektroniczny ułatwi rodzicom udokumentowanie ponoszonych kosztów za pobyt dziecka w placówce i stanowić będzie podstawę ewentualnych roszczeń ze strony rodzica lub przedszkola, znacznie usprawni pracę zespołów obsługi finansowo - księgowych przedszkoli, poprzez zastosowanie płatności masowych oraz integracji systemu z dotychczas stosowanymi programami finansowo-księgowymi, a także umożliwi  sprawniejszą identyfikację płatnika (indywidualne numery kont) i ułatwi egzekwowanie należności od rodziców.

 

                                                     Aldona Kopczyńska

                                                     Naczelnik Wydziału Edukacji

 

Odpłatność za posiłki:

 

Śniadanie – 1,00 zł

Obiad – 3,00 zł

Podwieczorek – 1,00 zł

 

Odpłatność za posiłki dokonywana jest z góry do 20 dnia każdego

m-ca. Niewykorzystane posiłki rozliczane są w następnym miesiącu.

 

 

Zgodnie z umową opłatę za przedszkole dokonuje się na indywidualny nr konta.