O nas

Przedszkole Miejskie Nr 29 jest placówką 5-oddziałową i mieści się w Bytomiu przy ul. S. Czarnieckiego 2 w budynku wolno stojącym z przylegającym do niego ogrodem. Dzielnica, w której znajduje się placówka jest zaliczana do centrum miasta. Jednak jest oddalona od wzmożonego ruchu i zgiełku ulicznego. Wokół przedszkola znajduje się dużo zieleni. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytom. Do placówki uczęszcza około 80 dzieci zgrupowanych w czterech oddziałach. Do pierwszego uczęszczają dzieci 3-letnie, do drugiego 4-letnie, do trzeciego dzieci 5-letnie. Natomiast dwa najstarsze oddziały stanowią dzieci 5,6-letnie. Przedszkole posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Nauczyciele starannie realizują program wychowawczo dydaktyczny. W przedszkolu bezpłatnie prowadzone są zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne, matematyczne i czytelnicze w ramach pracy z dziećmi zdolnymi. Nauczyciele starają się indywidualnie pracować z każdym dzieckiem, stwarzając optymalne warunki rozwoju wychowanków. Przedszkole organizuje sporo ciekawych imprez z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

 

Przedszkole Miejskie Nr 29 jest placówką 4-oddziałową i mieści się w Bytomiu przy ul. S. Czarnieckiego 2 w budynku wolno stojącym z przylegającym do niego ogrodem.

Dzielnica, w której znajduje się placówka jest zaliczana do centrum miasta. Jednak jest oddalona od wzmożonego ruchu i zgiełku ulicznego. Wokół przedszkola znajduje się dużo zieleni.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytom. Do placówki uczęszcza 80 dzieci zgrupowanych w czterech oddziałach. Do pierwszego uczęszczają dzieci 3-letnie, do drugiego 4-5- letnie. Natomiast dwa najstarsze oddziały stanowią dzieci 6- letnie.

Przedszkole posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Nauczyciele starannie realizują program wychowawczo dydaktyczny.

Oprócz zajęć programowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, judo oraz gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej. Ponadto w przedszkolu bezpłatnie prowadzone są zajęcia teatralne, plastyczne oraz taneczne w ramach pracy z dziećmi zdolnymi. Nauczyciele starają się indywidualnie pracować z każdym dzieckiem, stwarzając optymalne warunki rozwoju wychowanków.

Przedszkole organizuje sporo ciekawych imprez z udziałem dzieci, rodziców i zaproszonych gości.