Ustawa sześciolatków

Senat przyjął „ustawę sześciolatkową"
Dodany: 20 września 2013
Senat przyjął dziś (20 września) bez poprawek projekt tzw. ustawy sześciolatkowej. Popierając w głosowaniu nowelizację ustawy o systemie oświaty, Senat opowiedział się za propozycją, żeby w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objąć dzieci sześcioletnie z pierwszej połowy rocznika 2008, oraz żeby dzieci urodzone w drugiej połowie tego roku rozpoczęły naukę w 2015 roku.

Zgodnie z założeniami w projekcie nowelizacji od września 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 roku; spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, jeśli taka będzie wola ich rodziców. We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 roku oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki).

W projekcie ustawy proponuje się również, aby od września 2014 roku klasy pierwsze  liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I - III (we wrześniu 2014 klasy pierwsze, we wrześniu 2015 roku klasy pierwsze i drugie, od września 2016 roku - klasy I-III). Ponadto, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od najmłodszych.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafi teraz do Prezydenta RP.

Write a comment

Comments: 0